Ubah Minggu ke Hari – Begitu pula sebaliknya

Kalkulator Minggu ke Hari Masukkan Minggu: Hasil dalam Hari: Tukar Satuan Bersihkan function convert() { var inputField = document.getElementById(‘unitInput’); var outputField = document.getElementById(‘unitOutput’); var inputValue = parseFloat(inputField.value) || 0; if (isNaN(inputValue)) { outputField.value = ‘Harap masukkan angka yang valid.’; return; } if (currentUnit === ‘minggu’) { outputField.value = (inputValue * 7).toFixed(2); } else { outputField.value … Read more

Konversi Bulan ke Hari – Begitu pula sebaliknya

Kalkulator Bulan ke Hari Masukkan Bulan: Hasil dalam Hari: Tukar Unit Bersihkan function convert() { var inputField = document.getElementById(‘unitInput’); var outputField = document.getElementById(‘unitOutput’); var inputValue = parseFloat(inputField.value) || 0; if (isNaN(inputValue)) { outputField.value = ‘Silakan masukkan angka yang valid.’; return; } if (currentUnit === ‘bulan’) { outputField.value = (inputValue * 30.44).toFixed(2); } else { outputField.value … Read more

Konversi Menit ke Jam – Begitu pula sebaliknya

Kalkulator Menit ke Jam Masukkan Menit: Hasil dalam Jam: Tukar Unit Bersihkan function convert() { var inputField = document.getElementById(‘unitInput’); var outputField = document.getElementById(‘unitOutput’); var inputValue = parseFloat(inputField.value) || 0; if (isNaN(inputValue)) { outputField.value = ‘Silakan masukkan angka yang valid.’; return; } if (currentUnit === ‘menit’) { outputField.value = (inputValue / 60).toFixed(2); } else { outputField.value … Read more

Konversi Menit ke Tahun – Begitu pula sebaliknya

Kalkulator Menit ke Tahun Masukkan Menit: Hasil dalam Tahun: Tukar Satuan Bersihkan function convert() { var inputField = document.getElementById(‘unitInput’); var outputField = document.getElementById(‘unitOutput’); var inputValue = parseFloat(inputField.value) || 0; if (isNaN(inputValue)) { outputField.value = ‘Silakan masukkan angka yang valid.’; return; } if (currentUnit === ‘menit’) { outputField.value = (inputValue / (60 * 24 * 365.25)).toFixed(10); … Read more

Konversi Menit ke Minggu – Begitu pula sebaliknya

Kalkulator Menit ke Minggu Kalkulator Menit ke Minggu Masukkan Menit: Hasil dalam Minggu: Tukar Unit Bersihkan function convert() { var inputField = document.getElementById(‘unitInput’); var outputField = document.getElementById(‘unitOutput’); var inputValue = parseFloat(inputField.value) || 0; if (isNaN(inputValue)) { outputField.value = ‘Silakan masukkan angka yang valid.’; return; } if (currentUnit === ‘minutes’) { outputField.value = (inputValue / (60 … Read more

Ubah Nanodetik menjadi Hari – Begitu pula sebaliknya

Kalkulator Nanodetik ke Hari Masukkan Nanodetik: Hasil dalam Hari: Tukar Satuan Hapus function convert() { var inputField = document.getElementById(‘unitInput’); var outputField = document.getElementById(‘unitOutput’); var inputValue = parseFloat(inputField.value) || 0; if (isNaN(inputValue)) { outputField.value = ‘Silakan masukkan angka yang valid.’; return; } if (currentUnit === ‘nanodetik’) { outputField.value = (inputValue / (1e9 * 60 * 60 … Read more

Ubah Detik menjadi Hari – Begitu pula sebaliknya

Kalkulator Konversi Detik ke Hari Masukkan Detik: Hasil dalam Hari: Tukar Satuan Hapus function convert() { var inputField = document.getElementById(‘unitInput’); var outputField = document.getElementById(‘unitOutput’); var inputValue = parseFloat(inputField.value) || 0; if (isNaN(inputValue)) { outputField.value = ‘Harap masukkan angka yang valid.’; return; } if (currentUnit === ‘seconds’) { outputField.value = (inputValue / (60 * 60 * … Read more

Konversi Menit ke Nanodetik – Begitu pula sebaliknya

Kalkulator Menit ke Nanodetik Masukkan Menit: Hasil dalam Nanodetik: Tukar Unit Bersihkan function convert() { var inputField = document.getElementById(‘unitInput’); var outputField = document.getElementById(‘unitOutput’); var inputValue = parseFloat(inputField.value) || 0; if (isNaN(inputValue)) { outputField.value = ‘Harap masukkan angka yang valid.’; return; } if (currentUnit === ‘menit’) { outputField.value = (inputValue * 60 * 1000000000).toFixed(2); } else … Read more

Konversi Menit ke Bulan – Begitu pula sebaliknya

Kalkulator Menit ke Bulan Masukkan Menit: Hasil dalam Bulan: Tukar Satuan Bersihkan function convert() { var inputField = document.getElementById(‘unitInput’); var outputField = document.getElementById(‘unitOutput’); var inputValue = parseFloat(inputField.value) || 0; if (isNaN(inputValue)) { outputField.value = ‘Silakan masukkan angka yang valid.’; return; } if (currentUnit === ‘menit’) { outputField.value = (inputValue / (60 * 24 * 30)).toFixed(2); … Read more

Konversi Menit ke Milidetik – Begitu pula sebaliknya

Kalkulator Menit ke Milidetik Masukkan Menit: Hasil dalam Milidetik: Tukar Satuan Bersihkan function convert() { var inputField = document.getElementById(‘unitInput’); var outputField = document.getElementById(‘unitOutput’); var inputValue = parseFloat(inputField.value) || 0; if (isNaN(inputValue)) { outputField.value = ‘Mohon masukkan nomor yang valid.’; return; } if (currentUnit === ‘minutes’) { outputField.value = (inputValue * 60 * 1000).toFixed(2); } else … Read more

0Shares